صفحه اصلی

پروژه ها

استخدام

بخشنامه ها

پیوند ها

درباره ما

ارتباط با ما

ورود
فارسی

English
کاربر مهمان
بخشنامه ها

ردیفعنواندانلود
1دستورالعمل مربوط به ضوابط عمومی و مشترک کارهای خدمات مشاوره ای که حق الزحمه آنها به روش درصدی تعیی می شود 1-19968-54-4190مورخ 1370/12/28 دانلود
2راهنمای حذف پيشنهاد هاي مالي نامتناسب دانلود
3دستورالعمل نحوه تعيين حق الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب 101/80981مورخ 1384/05/08 دانلود
برای اطلاعات بیشتر به سایت نظام فني واجرايي كشور مراجعه نمایید.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مهندسان مشاور کمند آب می باشد